Keratin

Keratin är en extremt stark protein som är en viktig komponent i hud, hår, naglar och tänder. De aminosyror som kombineras för att bilda det har flera unika egenskaper.

Det är svårt att lösa upp keratin, eftersom den innehåller cystein disulfid, vilket innebär att den är i stånd att bilda disulfidbryggor . Dessa broar skapa en helix form som är extremt stark, eftersom svavelatomer binder till varandra, vilket skapar en fibrös matris som inte är lättlösligt. Beroende på hur mycket cystein disulfid keratin innehåller, kan obligationen vara extremt stark för att göra hårda celler som man hittar i hovar, eller mjukare för att göra flexibel vävnad som i hår och hud.

Keratin bildas av keratinocyter, levande celler som utgör en stor del av hud, hår, naglar, och andra delar av kroppen. Cellerna pressar långsamt sin väg uppåt, så småningom dör dem och bildar ett skyddande skikt.